In het speciaal onderwijs zijn er leerlingen die het, ook binnen die beschermde kaders, moeilijk vinden om zich te ontwikkelen. Zij missen sociaal- emotionele competenties en schoolse vaardig-heden om zich in een onderwijssetting te kunnen "handhaven". Hierdoor dreigt de ontwikkeling te stagneren, soms zelfs met het risico op thuiszitten tot gevolg. 

Leerlingen die niet meer in een onderwijssetting kunnen functioneren gaan ter vervanging vaak naar een dagbestedingslocatie. Tijdens de ontwikkeling op een dagbestedingsplek blijkt soms dat enige vorm van onderwijs niet uitgesloten kan worden. De leerling kan zich ontwikkelen en lijkt interesse te hebben in onderwijs.

 

De Leo Kannerschool is een traject aangegaan met de dagbestedingsplek Inizo. Hiervoor is een lokaal ingericht in de stijl van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest en organiseert de Leo Kannerschool randvoorwaarden zoals het meubilair, boeken en een deeltijd leerkracht op locatie. Het doel van de Leo Kannerklas is om onderwijscompetenties te trainen en te onderzoeken of er in maximaal anderhalf jaar een overstap naar een V(S)O school gerealiseerd kan zijn. De Leo Kannerklas biedt geen gegarandeerde instroom op een van de locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep of een andere V(S)O school. Als een leerling in staat is om in te groeien op een onderwijsplek, wordt door ouders met die onderwijsplek de door hen vastgestelde procedure gevolgd.

De Leo Kannerklas bevat maximaal zes jongeren per lesmoment (een leerling moet bij aanvang dus al binnen een kleine groep kunnen functioneren).