Iedereen verdient dezelfde kansen op een waardig bestaan. Gerespecteerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, bijdragen én deel uitmaken van een gemeenschap. Met passende zorg en ondersteuning helpen wij mensen met onbegrepen gedrag uit de knel. Dit doen wij ook voor andere partijen die hiermee te maken krijgen.

 

Onze ervaring heeft geleerd dat het bieden van veiligheid en duidelijkheid veel mogelijk maakt en ongewenst gedrag helpt te voorkomen. Samen met onze samenwerkingspartners maken we het verschil en staan we garant voor professionele begeleiding, persoonlijke aandacht en oprechte betrokkenheid.

 

Bij Inizo zoeken we naar de balans tussen vrijheid, structuur en gedeelde verantwoordelijkheid. We geven mensen de ruimte om te leren, ervaren en groeien vanuit eigen kracht. Dankzij onze kleinschalige en flexibele aanpak kunnen wij goed inspelen op de unieke behoeften van onze bewoners, medewerkers én opdrachtgevers. Zo helpen we mensen uit de knel.

Doelgroep en uitsluitcriteria

De doelgroep van INIZO betreft kinderen en jongvolwassenen tot
23 jaar met autisme en/of onbegrepen gedrag. Niet iedere zorgvraag kan door INIZO worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld: 

 

- Voorbehouden en risicovolle handelingen

- Verslavingsproblematiek

- Jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie (reclassering)

- Persoonlijke verzorging en verpleging

- Zeer laag IQ (vanaf 65 en lager)