Nieuwe werkwijze ICT

Nu de zomervakantie voorbij is en de batterijen weer zijn opgeladen, beginnen de cliënten bij ICT aan de nieuwe werkwijze. Ze worden allereerst geïntroduceerd met wat er verandert voor hen. Eén van die veranderingen is dat zowel de ochtend als de middag opgedeeld is in twee delen:

Het eerste deel is bedoeld om te werken aan de leerlijn.

Het deel daarna is vrije keuze. Hier kunnen zij zelf kiezen wat ze op de computer willen gaan doen.

Wat ook nieuw is dat er nu wordt gewerkt met leerlijnen. Dit houdt in dat ze kennis gaan nemen en skills gaan ontwikkelen in 4 domeinen:


ICT-vaardigheden: Word, Excel

Computational Thinking: Programmeren, A.I

Mediawijsheid: social media, internet, online pestgedrag, online fraude.

Werkplekopdrachten: Opdrachten vanuit bijvoorbeeld de tuin of de keuken


De resultaten worden genoteerd en wanneer cliënten de opdrachten goed hebben volbracht, krijgen ze daar een certificaat voor. Deze gaat in het portfolio.


INIZO ambulant (06) 825 24 284 

INIZO hoofdkantoor (06) 184 24 348 
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk

 

INIZO wonen

Locatie Stompwijk: (06) 396 84 936

Doctor van Noortstraat 113b

2266 GV Leidschendam 

 

INIZO wonen, leer- en werkomgeving

Locatie Boskoop I: (06) 184 24 349 

Halve Raak 18

2771 AD Boskoop

 

INIZO 24thuis

Locatie Boskoop II: (06) 413 00 457

Burgemeester Colijnstraat 71

2771 GG Boskoop

 

Klik hier voor het klachtenreglement van INIZO
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden