In het speciaal onderwijs zijn er leerlingen die het, ook binnen die beschermde kaders, moeilijk vinden om zich te ontwikkelen. Zij missen sociaal-emotionele competenties en schoolse vaardigheden om in zo'n onderwijssetting te kunnen functioneren. Hierdoor dreigt hun ontwikkeling te stagneren, met het risico op thuiszitten tot gevolg. Meestal komen zij dan terecht bij een dagbestedingslocatie. Daar kan blijken dat er toch een onderwijsbehoefte ontstaat. De leerling blijkt zich te ontwikkelen en lijkt interesse te hebben voor onderricht.

 

Om aan deze speciale onderwijsbehoefte te voldoen heeft De Leo Kannerschool daarom leslokalen ingericht en een deeltijd leerkracht aangesteld op de dagbestedingslocaties van INIZO Stompwijk en Boskoop. Met als doel om ter plekke onderwijscompetenties te trainen en te onderzoeken of er in maximaal anderhalf jaar een overstap naar een V(S)O school is te realiseren.

 

Deze Leo Kannerklas biedt geen gegarandeerde instroom op een van de locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep of een andere V(S)O school. Als een leerling in staat is om door te groeien naar een onderwijsplek, wordt door ouders met de desbetreffende onderwijsinstantie  de door hen vastgestelde procedure gevolgd.

 

De Leo Kannerklas bevat maximaal zes jongeren per lesmoment (een leerling moet bij aanvang dus al binnen een kleine groep kunnen functioneren).  INIZO ambulant (06) 825 24 284 

INIZO hoofdkantoor (06) 184 24 348 
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk

INIZO wonen

Locatie Stompwijk: (06) 396 84 936

Doctor van Noortstraat 113b

2266 GV Leidschendam 

 

INIZO wonen, leer- en werkomgeving

Locatie Boskoop: (06) 184 24 349 

Halve Raak 18

2771 AD Boskoop

 

Klik hier voor het klachtenreglement van INIZO
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden