Leren & Werken

Zorgsoort: Dagbesteding

Locatie Boskoop


Binnen het (speciaal) onderwijs zijn er leerlingen die het, ook binnen die beschermde kaders, moeilijk vinden om zich te ontwikkelen. Zij missen sociaal-emotionele competenties en schoolse vaardigheden om in zo'n onderwijssetting te kunnen functioneren. Hierdoor dreigt hun ontwikkeling te stagneren, met het risico op thuiszitten tot gevolg.

Kinderen en jongvolwassenen met onbegrepen gedrag vinden bij INIZO de ruimte om te wonen, werken, leren en (re)creëren in een veilige, vertrouwde zorgomgeving. Met alle betrokkenen zoeken wij naar de mogelijkheden voorbij de beperking. Zodat onze bewoners en bezoekers het leven kunnen leiden dat bij hun past.


Arrangement 1:

Dagbesteding Leren & Werken

Op onze dagbestedingslocatie in Boskoop bieden we ruimte om in kleine groepjes van 4 cliënten (1:4) te leren en te werken in een veilige en vertrouwde omgeving.

Door het aanbieden van activiteiten op het gebied van hout, tuin, ICT, sport, keuken en het art lab, werken kinderen op hun eigen niveau aan individuele ontwikkeldoelen. Samen met kinderen en hun systeem wordt er een passend perspectief gecreëerd en hiernaar toe gewerkt.

Tussen 9:00u en 9:30u komen alle kinderen binnendruppelen om vervolgens om 9:30u te starten in hun groepje. Om 15:00u eindigt de dagbesteding. Kinderen komen met eigen vervoer of een vervoersbedrijf (met vervoersindicatie vanuit de gemeente) naar onze dagbestedingslocatie.

Voor dit arrangement geldt een begeleiding groep indicatie; 1 op 4.


Arrangement 2:

Dagbesteding Leren & Werken gecombineerd met de schakel- en ontwikkelklas

Onze onderwijs assistent heeft een eigen klaslokaal en is ten behoeve van verschillende doelen inzetbaar.

Langzaam weer vertrouwd maken met onderwijs om terugkeer naar onderwijs weer mogelijk te maken

Onder supervisie van stamschool met een lage intensiteit in contact blijven met onderwijs.

Individueel of in een klein groepje aanbieden van trainingen op het gebied van weerbaarheid of verkeersveiligheid.

Ondersteuning van cliënten bij het volgen van beroepsvoorbereidende cursussen etc.

De ondersteuning die wordt geboden door onze onderwijsassistent, wordt geboden vanuit zorgperspectief en niet vanuit onderwijs-perspectief.

Voor dit arrangement geldt een individueel begeleidingstarief bovenop de begeleiding groep indicatie.


Aanvullende informatie over dit aanbod is terug te vinden onder het kopje ‘onderwijs’.

 

 

Download
AANMELDEN VOOR LEREN & WERKEN?
Download het aanmeldformulier, vul deze s.v.p. zo volledig mogelijk in en verstuur deze via onderstaande knop.
Aanmeldformulier dagbesteding.docx
Microsoft Word document 32.1 KB

Arrangement 3:

Dagbesteding Leren & Werken gecombineerd met SzM

(School zonder muren; Leo Kanner onderwijs)

Voor cliënten die uitgevallen zijn op het Leo Kanner onderwijs dan wel bij een externe school, die bij SzM een onderwijstraject heeft aangevraagd, waarbij (opnieuw) sprake is van onderwijsbehoefte.

Er moet perspectief zijn richting onderwijs binnen 2 jaar.

Om aan deze speciale onderwijs behoefte te voldoen heeft Prof. Leo Kannergroep een klaslokaal ingericht en een deeltijd leerkracht aangesteld op de dagbestedingslocatie in Boskoop. Het doel van dit speciale aanbod is het trainen van onderwijs mogelijkheden en te onderzoeken of er binnen een tijdsbestek van maximaal 2 jaar en overstap te realiseren is naar een V(S)O school.

Een begeleider van Inizo staat stand by om de leerling indien nodig uit de klas te halen om opgebouwde spanning weer te verlagen om zo mogelijk vervolgens weer terug te keren naar de klas.


Aanvullende informatie over dit aanbod is terug te vinden onder het kopje ‘onderwijs’.

 INIZO ambulant (06) 825 24 284 

INIZO hoofdkantoor (06) 184 24 348 
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk

 

INIZO wonen

Locatie Stompwijk: (06) 396 84 936

Doctor van Noortstraat 113b

2266 GV Leidschendam 

 

INIZO wonen, leer- en werkomgeving

Locatie Boskoop I: (06) 184 24 349 

Halve Raak 18

2771 AD Boskoop

 

INIZO 24thuis

Locatie Boskoop II: (06) 413 00 457

Burgemeester Colijnstraat 71

2771 GG Boskoop

 

Klik hier voor het klachtenreglement van INIZO
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden