Grondlegger van dit zorg- en woonconcept is teamleider en coach Hans Ramp. Samen met zijn partner, coach en trainer Corina Vermast werkt hij samen met een team van betrokken professionals aan een veilige thuishaven voor de bewoners.

 

"Onze expertise ligt in de begeleiding en opvang van mensen met onbegrepen gedrag. Daarin zijn wij gespecialiseerd in autisme en daaraan verwante stoornissen. We kijken naar de behoeften die achter afwijkend gedrag verborgen liggen. Meestal hebben mensen behoefte aan begrip, erkenning en herkenning. Dat geldt niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor andere betrokkenen zoals opvoeders en begeleiders. Wanneer je de kracht van mensen als uitgangspunt neemt, kunnen ze groeien en hun talenten ontwikkelen.

Dat doen we door het organiseren van succeservaringen en het voorzichtig oprekken van iemands ‘comfort zone’. Stap voor stap en met geduld bouwen we aan een sterke vertrouwensbasis van waaruit jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen en makkelijker de buitenwereld tegemoet kunnen treden. 

 

Bij Inizo zoeken we naar een balans tussen vrijheid, structuur en gedeelde verantwoordelijkheid. We geven mensen de ruimte om te leren, ervaren en groeien vanuit eigen kracht. Dankzij onze kleinschalige en flexibele aanpak kunnen wij goed inspelen op de unieke behoeften van onze bewoners, medewerkers én opdrachtgevers. Zo helpen we mensen uit de knel."

 INIZO ambulant (06) 825 24 284 

INIZO hoofdkantoor (06) 184 24 348 
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk

 

INIZO wonen

Locatie Stompwijk: (06) 396 84 936

Doctor van Noortstraat 113b

2266 GV Leidschendam 

 

INIZO wonen, leer- en werkomgeving

Locatie Boskoop I: (06) 184 24 349 

Halve Raak 18

2771 AD Boskoop

 

INIZO 24thuis

Locatie Boskoop II: (06) 413 00 457

Burgemeester Colijnstraat 71

2771 GG Boskoop

 

Klik hier voor het klachtenreglement van INIZO
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden