Download
AANMELDEN VOOR DAGBESTEDING?
Download het aanmeldformulier, vul deze s.v.p. zo volledig mogelijk in en verstuur deze via onderstaande knop.
Aanmeldformulier dagbesteding.docx
Microsoft Word document 32.1 KB

Vakantie Dagbesteding

Zorgsoort: Dagbesteding

Locatie Boskoop

Leeftijd: kinderen vanaf 8 jaar

Vakantie is om van te genieten. Maar kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum hebben vaak hulp nodig bij de invulling van hun dag. Reguliere vakantieopvang sluit vaak niet aan bij de behoefte van deze kinderen.

Aansluiten bij onze dagbestedingslocatie biedt uitkomst.

Kinderen vanaf 8 jaar zijn tijdens schoolvakanties van harte welkom om mee te draaien op onze dagbestedingslocatie in Boskoop. In kleine groepjes van 4 cliënten (1:4) wordt hen een gestructureerd dagprogramma aangeboden en draaien ze mee in ons activiteitenaanbod gericht op; Sport, ICT, Hout, Keuken, Tuin en het Art Lab.

Tijdens vakanties is er daarnaast voldoende ruimte voor extra activiteiten die horen bij vakantie, zoals spelletjes en uitjes.

Tussen 9:00u en 9:30u komen alle kinderen binnendruppelen om vervolgens om 9:30u te starten in hun groepje. Om 15:00u eindigt de dagbesteding. Kinderen komen met eigen vervoer of een vervoersbedrijf (met vervoersindicatie vanuit de gemeente) naar onze dagbestedingslocatie.

Inizo Zaterdag

Zorgsoort: Dagbesteding

Locatie Boskoop

Leeftijd: kinderen van 8 t/m 13 jaar

De ondersteuning aan een kind met ASS kan veel vragen van een gezin. Ter ontlasting van het gezin en passende specialistische ondersteuning aan het kind kunt u een beroep doen op ‘Inizo Zaterdag’.

Voor kinderen van 8 t/m 13 jaar verzorgen wij een gestructureerde daginvulling op onze dagbestedingslocatie in Boskoop. Naast voldoende speelruimte, is hier ook voldoende uitdagend aanbod in activiteiten. Hierbij kunt u denken aan creatieve activiteiten, sportieve activiteiten, groenactiviteiten of gewoon lekker spelen.

De begeleider kijkt hierbij goed naar wat het kind nodig heeft bij zijn daginvulling; veel of weinig hulp, langzaam of snel tempo, ontspannen of stimuleren, met elkaar of alleen aan een afgesproken plekje.

Vertrouwde gezichten en vaste begeleiders zijn hierbij belangrijk. Er is voor iedereen persoonlijke aandacht.


Inizo Zaterdag is van 10:00u tot 16:00u op onze dagbestedings-locatie in Boskoop.

Kinderen komen met eigen vervoer of een vervoersbedrijf (met vervoersindicatie vanuit de gemeente) naar onze dagbestedingslocatie.INIZO ambulant (06) 825 24 284 

INIZO hoofdkantoor (06) 184 24 348 
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk

 

INIZO wonen

Locatie Stompwijk: (06) 396 84 936

Doctor van Noortstraat 113b

2266 GV Leidschendam 

 

INIZO wonen, leer- en werkomgeving

Locatie Boskoop I: (06) 184 24 349 

Halve Raak 18

2771 AD Boskoop

 

INIZO 24thuis

Locatie Boskoop II: (06) 413 00 457

Burgemeester Colijnstraat 71

2771 GG Boskoop

 

Klik hier voor het klachtenreglement van INIZO
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden