Jongeren met een sterke specialistische hulpvraag en zorgbehoefte krijgen bij INIZO Ambulant een nieuwe start en nieuwe kansen.

Met onze 1 op 1 begeleiding zorgen we eerst voor een stabiele en consequente relatie tussen zorgvrager en begeleider.
Hiermee werken we aan een duurzame relatie dat ruimte schept voor groei en ontwikkeling, maar ook voor tegenslag. Samen met de zorgvrager werken wij toe naar herstel van vertrouwen en worden daarbij niet geleid door liggende dossiers, vooraf samengestelde zorgpakketten of enkelzijdige methodieken. 

 

INIZO Ambulant bestaat uit een gedreven en doortastend team van goed opgeleide, ervaren en zelfstandig werkende begeleiders. Het begrip 'Ambulant' kan hierbij buiten de gebruikelijke kaders geïnterpreteerd worden. Ambulante medewerkers zijn niet per definitie gebonden aan de grenzen van de thuissituatie, dagbesteding of het onderwijs, maar bewegen zich tussen de verschillende contexten in.

 

Samenvattend wordt er begeleiding en ondersteuning gegeven daar waar het passend en nodig is. Dit is zowel mogelijk op locaties buiten de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld thuis, op school, buiten in de natuur of bij een sportvereniging als binnen de afdelingen van INIZO zelf.

Download
AANMELDEN VOOR AMBULANTE ZORG?
Download hier het aanmeldformulier, vul deze s.v.p. zo volledig mogelijk in en verstuur deze via onderstaande aanmeldknop.
Aanmeldformulier ambulant.docx
Microsoft Word document 29.9 KBINIZO ambulant (06) 825 24 284 

INIZO hoofdkantoor (06) 184 24 348 
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk

 

INIZO wonen

Locatie Stompwijk: (06) 396 84 936

Doctor van Noortstraat 113b

2266 GV Leidschendam 

 

INIZO wonen, leer- en werkomgeving

Locatie Boskoop I: (06) 184 24 349 

Halve Raak 18

2771 AD Boskoop

 

INIZO 24thuis

Locatie Boskoop II: (06) 413 00 457

Burgemeester Colijnstraat 71

2771 GG Boskoop

 

Klik hier voor het klachtenreglement van INIZO
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden